Previous
Next

Centre Social Sant Josep

L’edifici es resultat de l’ampliació d’un edifici existent, desenvolupant-se en dues plantes y una superfície total de 648 m2. Compositivament es un edifici racionalista, de línies modernes, format per un volumen blanc  de geometría regularamb jocs formals a la façana.

El projecte resòl el programa de necesitats plantejat per l’Ajuntament, consistent en la reforma interior de la planta baixa, comprenent la reforma del Centre de la tercera edat i la dotació de nous serveis per al veïnat.

A la distribució interior s’ha mantés  la ubicació del Centre de la tercera edat, reorganitzant-se interiorment la zona anteriorment ocupada per el Centre de Salut,  per a allotjar el nou programa.
Espacialment, l’edifici s’organitza mitjançan
t quatre volums de fusta que alllotjen els nuclis de serveis i serveixen tant per a conectar com per a delimitar espacialment les distintes zones del programa.

El major d’aquestos nuclis s’ubica al centre de l’edifici construint la divisòria entre el Centre de la 3ª edat i la resta del programa, però al mateix temps conectant-lo a través del pati i d’un núucli d’aseos compartits. Els altres tres nuclis, de menor tamany, allotjen dependències complementàries tals com magatzems i aseos.

La zona administrativa es localitza a la primera cruixía i s’organitza de forma simètrica, allotjant-se una sala de de reunions al centre i dos dependències a ambdos costats (una d’elles despatx i l’altra oficina de turisme), cadascuna d’elles comptant amb un aseo. Es remodela la rampa existent per a restar-li pendent i fer l’edifici més permeable, a l’eliminar la rampa.

L’entrada lateral distribueix i dona accés a la sala polivalent i al Centre de la tercera edat, així com a un segón despatx d’administració, i als vestuaris.

CATEGORIA:
Interiorisme
PROJECTE:
Centre Polivalent a C/Pere Escanella
PROMOTOR:
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
ARQUITECTE:
Marc Tur Torres
COL·LABORADOR:
Rufino Martín / Clàudia Pardellans / LLuis Ferri / Noemi Juan / Maria Osa
APARELLADOR:

ENGINYER:

CONSTRUCTORA:

EMPLAÇAMENT:
C/Pere Escanella nº28. Sant Josep de sa Talaia